Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.01.2009 20:54:39 

Console

Příkazy pro adminy:

ban player_name hours
ban player_id hours
příklad: ban CheatingPlayer 10
příklad: ban 268 0
player_name - Název hráče, který dostane BAN
player_id - ID číslo hráče, lze zjistit pomocí příkazu list v konzoli
hours - Počet hodin, 0 znamená doživotní BAN
hráč bude vyhozen ze hry a nebude se moc připojit k serveru na určenou dobu

banip player_name time
banip player_id time
BAN pro hráče ze hry, zakáže přístup a zapamatuje si IP adresu a nedovolí se
připojit

banlist
vypíše všechny BANy do konzole

banremove index
odstraní zakázaného hráče ze seznamu

clearban
vymaže seznam BANů

set srvvm status
status - 0 nebo 1.
nastaví "Vietnam mód" zapnuto/vypnuto


set srvab status
status - 0 nebo 1.
nastaví "Automatické vyrovnání" zapnuto/vypnuto


set srvff status
status - 0 nebo 1.
nastaví "Střelba do vlastních" zapnuta/vypnuta


set srvec status
status - 0 nebo 1.
nastaví "Nepřátelskou kameru" zapnuta/vypnuta

set srvcleng limit
limit - Maximální počet hráčů ve hře.
nastaví limit pro vojáky

set srvclmed limit
limit - Maximální počet hráčů ve hře.
nastaví limit pro zdravotníky

set srvclsni limit
limit - Maximální počet hráčů ve hře.
nastaví limit pro ostřelovače

set srvclrad limit
limit - Maximální počet hráčů ve hře.
nastaví limit pro radiomany

set srvclmac limit
limit - Maximální počet hráčů ve hře.
nastaví limit pro kulometníky

set srvakidle minutes
minutes - číslo 0 vypnuto
nastaví čas pro automatický KICK nečinného hráče

set srvakping ms
ms - číslo v milisekundách nebo 0 vypnuto
nastaví ping pro automatické vykopnutí při překročení

set srvaktk tk_value ban_hours
tk_value - Počet zabití, 0 vypnuto
ban_hours - počet hodin za TK
nastavení automatický KICK za TK

set srvpassword new_password
změní serverové heslo

mlclear
vymaže všechny mise v listu s výjimkou aktuální

mlchangemap index mission endrule endruleval
příklad: mlchangemap 0 StreamATG points 4
změní mapu


mlchangeendrule index endrule endruleval
příklad: mlchangeendrule 0 frags 20
mlchangeendrule 0 čas 40.
mlchangeendrule 0 body 5.
změní pravidla ukončení

mlremovemap index
odstraní mapu ze seznamu

mladdmap mission endrule endruleval
příklad: mladdmap NvaCoop time 60
přidá mapu do seznamu

nextmap
změní mapu na další v pořadí


nextmap map_index
změní mapu na mapu v seznamu

adminsay "something to say"
příklad: adminsay "Hello, I am your ruler! "
vzkaz serveru

set srvdb 0/1
nastaví "BlackDeath" nastavení zapnuto nebo vypnuto

swapplayer name/id
přehodí hráče k soupeři

set srvspectators limit delay
nastavení pozorovatelských vlastností
limit - maximum pozorovatelů
delay - zpoždění v sekundách

set votechangemap 0/1 (standartně 1)
zapíná nebo vypíná hlasování o mapě/módu

set voterestart 0/1 (standardně 1)
zapíná nebo vypíná hlasování o restartu mapy

set srvadmin password
password = nové heslo
nastaví heslo pro vzdálenou administraci

set srvadmin
smaže heslo pro vzdálenou administraci, administrace bude zakázaná

set srvctf respawn_time_seconds
nastavení času pro znovu narození v módu CTF

set srvtt mission_time_minutes respawn_time_seconds
nastavení času pro znovu narození v módu TT

set srvvoicechat [status]
změní nastavení hlasové komunikace vypnuto/zapnuto
status 0 (vypnuto), 1 (malá kvalita), 2 (velká kvalita)

set srvjoinmsg "Message from the server"
Umožňuje administrátorovi nastavit zprávu, která se zobrazí po připojení na
server

set srvteamlock lock
nastavení zamknutí:
0 - bez zamknutí
1 - zamkne US tým
2 - zamkne VC tým
k zamknutému týmu se nemůže nikdo připojit

set srvvmchat 0/1
standardně 0, 1 vypne zprávy o zabití, zobrazuje se pouze konverzace a systémová hlášení
(pozn.: po vypnutí nelze zapnout pomůže jedině reinstall)

set srvbluebt 0/1
standardně 1, 0 vyřazuje modré dráty u bomb

 
 


Všichni hráči:


kick player_name
kick player_id
player_name - Vyhodí hráče s přezdívkou.
player_id - ID číslo hráče, lze zjistit pomocí příkazu list v konzoli.
administrátor KICKne hráče rovnou, klient vyvolá hlasování

startadmin password
password = heslo pro vzdálenou administrativu
odešle heslo pro vzdálenou administrativu pro klienta

list
vypíše seznam všech hráčů do konzole

listadmins
vypíše všechny administrátory do konzole

mpresult
uloží aktuální herní výsledek do TXT souboru

mllist
vypíše aktuální seznam misí do konzole

mlchangecurmap mission endrule endruleval
příklad: mlchangecurmap StreamCTF time 20 změní mapu nebo vyvolá hlasování,
pokud příkaz nezadal administrátor

restartmap
restartuje mapu
pokud příkaz nezadal admin, vyvolá hlasování

chattoconsole 0/1/2
standardně 0 pro server a 1 pro klienta
0 – nevypisuje nic do konzole 1 – Hráči si povídají přes konzoli 2 – Hráči si
povídají a jsou informováni o zabití přes konzoli

consoletime 0/1
pokud je nastavena 1 přidá systémový čas pro zprávy

 
 


Spectators:


rpstart filename
filename - název souboru
začne nahrávat záznam a uloží soubor
replayfilename.rep

rpend
ukončí nahrávání


rpload filename
uloží záznam, odpojí aktuální hru a spustí záznam

rpsetbmp fps filename
příklad: rpsetbmp 25 StreamBattle
nastaví FPS pro BMP obrázek a jméno souboru

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek